Eng

Теорія плазми

У відділі теорії плазми здійснюється широкий цикл досліджень різних аспектів створення, нагрівання, рівноваги і стійкості плазми в магнітних пастках.

Проведено аналіз нестійкостей та викликаного ними аномального переносу в плазмі з сильно неоднорідним полоідальним обертанням.

Розроблено числові коди, що дозволили виконати тривимірне моделювання переносу плазми при наявності збурень магнітного поля.

Відпрацьовано сценарії ВЧ створення і нагріву плазми в стелараторах.