Eng

Плазмові технології

Розроблені технології осадження багатошарових та композиційних покриттів у комбінованих дугових та радіочастотних розрядах. Застосування високих частот дозволило суттєво зменшити температуру поверхні і отримати покриття з високою адгезією на металах та діелектриках, включаючи внутрішні поверхні предметів.

Розроблені компактні генератори озону на основі діелектричного бар'єр-ного розряду. На основі цих генераторів озону розроблені високо-ефективні низькотемпературні стерилізатори з ультразвуковою кавітацією для медицини та промисловості.